Scroll to top
Traditionellt byggnadsplåtslageri sedan 1983
Nav
Traditionellt byggnadsplåtslageri sedan 1983
  • Vi är medlemmar i

Kontakta oss

Gånvalls Plåt AB
Skeldingevägen 3B,
266 32 Munka-Ljungby

Tel: 0431-43 05 55
Fax: 0431-43 05 30
E-post: info@ganvallsplat.se

Organisationsnummer: 556756-5956
Kontaktperson: Ulf Gånvall

Företagets samtliga anställda har genomgått PLRs kvalitetskurs.

Kontakta oss gärna